Vysoce účinný proti jednoletým, dvouletým a některým vytrvalým dvouděložným plevelům v plodinách, včetně těch, které jsou odolné vůči 2,4-D a MCPA.

LINTUR, VDG má dvě účinné látky: dicamba a triasulfuron. Dicamba je regulátor růstu a triasulfuron inhibuje syntézu esenciálních aminokyselin. Obě účinné látky pronikají kořenovým systémem a listy plevele. Důsledkem expozice je zastavení růstu, žloutnutí a nekróza listů a stonků s následným odumíráním plevelů. Příznaky se objevují 5.–7. den a úplná smrt nastává 2–3 týdny po ošetření v závislosti na druhu plevele a povětrnostních podmínkách. Vlastnosti aplikace

Nejlepších výsledků se dosáhne, když jsou plevele ve fázi 2 až 6 listů a růžice vytrvalých plevelů má průměr asi 10 cm. LINTUR, VDG lze použít jak na jaře, tak na podzim ve fázi odnožování plodiny. Aplikace LINTUR, VDG na podzim umožňuje zničit zimující plevele (včetně zimujících forem svízele, brukvovitých rostlin apod.) a díky prodlouženému působení půdy výrazně snížit počet jednoletých předjarních plevelů. To vytváří příznivé podmínky pro rozvoj ozimých plodin ihned po obnovení vegetačního období na jaře.

Aplikační řád

Spotřeba přípravku, l, kg/ha

způsob zpracování; *výjezdní termíny pro ruční a mechanizované práce, dny

Čekací doba, dny (frekvence zpracování)

způsob zpracování; *výjezdní termíny pro ruční a mechanizované práce, dny

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Postřik travního porostu proti vegetativním plevelům v květnu – začátkem června, 3-4 dny po prvním sečení trávníku, nebo koncem srpna – začátkem září, 3-4 dny po další seči. Pobyt osob a domácích zvířat na ošetřených trávnících po dobu 3 dnů je zakázán. Spotřeba pracovní kapaliny je 200–300 l/ha.
* — (3)

Postřik travního porostu proti vegetativním plevelům v květnu – začátkem června, 3-4 dny po prvním sečení trávníku, nebo koncem srpna – začátkem září, 3-4 dny po další seči. Pobyt osob a domácích zvířat na ošetřených trávnících po dobu 3 dnů je zakázán. Spotřeba pracovní kapaliny je 200–300 l/ha.
* — (3)

Ozimá pšenice a ječmen, žito

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

ČTĚTE VÍCE
Mohou hyacinty růst ve vodě?

Ozimá pšenice a ječmen, žito

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Postřik plodin během fáze odnožování obilných plodin na jaře nebo na podzim během raných fází růstu plevele. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny pro pozemní postřik je 200–300 l/ha.
* — (3)

Postřik plodin během fáze odnožování obilných plodin na jaře nebo na podzim během raných fází růstu plevele. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny pro pozemní postřik je 200–300 l/ha.
* — (3)

Ozimá pšenice a ječmen, žito

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Ozimá pšenice a ječmen, žito

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Postřik plodin během fáze odnožování obilných plodin na jaře nebo na podzim během raných fází růstu plevele. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny při leteckém ošetření je 25–50 l/ha.
* — (3)

Postřik plodin během fáze odnožování obilných plodin na jaře nebo na podzim během raných fází růstu plevele. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny při leteckém ošetření je 25–50 l/ha.
* — (3)

Jarní pšenice a ječmen, oves

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

ČTĚTE VÍCE
Můžete jíst třešně k večeři?

Jarní pšenice a ječmen, oves

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Postřik plodin v počáteční fázi (2-3 listy) – konec odnožování obilných plodin během raných fází růstu plevelů. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny při leteckém ošetření je 25–50 l/ha.
* — (3)

Postřik plodin v počáteční fázi (2-3 listy) – konec odnožování obilných plodin během raných fází růstu plevelů. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny při leteckém ošetření je 25–50 l/ha.
* — (3)

Jarní pšenice a ječmen, oves

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Jarní pšenice a ječmen, oves

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Postřik plodin v počáteční fázi (2-3 listy) – konec odnožování obilných plodin během raných fází růstu plevelů. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny pro pozemní postřik je 200–300 l/ha.
* — (3)

Postřik plodin v počáteční fázi (2-3 listy) – konec odnožování obilných plodin během raných fází růstu plevelů. Doporučuje se používat na půdách s pH ne vyšším než 7. Pokud je nutné dosévání, vysévejte pouze obilné plodiny a kukuřici. Na podzim téhož roku lze při hluboké orbě do hloubky nejméně 15 cm vysévat jakékoli plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny pro pozemní postřik je 200–300 l/ha.
* — (3)

Míra spotřeby léku
na 1 metrů čtverečních (pokud není uvedeno jinak)

ČTĚTE VÍCE
Je možné jíst kokos v noci?

způsob zpracování; *výjezdní termíny pro ruční a mechanizované práce, dny

Termíny
čekání, dny (frekvence ošetření)

způsob zpracování; *výjezdní termíny pro ruční a mechanizované práce, dny

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům

Postřik travního porostu v květnu – začátkem června na vegetativní plevele 3-4 dny po prvním sečení trávníku nebo koncem srpna – začátkem září 3-4 dny po další seči. Pobyt osob a domácích zvířat na ošetřených trávnících po dobu 3 dnů je zakázán. Spotřeba pracovní kapaliny je 5 l/100 m2.
* 3 (-)

Postřik travního porostu v květnu – začátkem června na vegetativní plevele 3-4 dny po prvním sečení trávníku nebo koncem srpna – začátkem září 3-4 dny po další seči. Pobyt osob a domácích zvířat na ošetřených trávnících po dobu 3 dnů je zakázán. Spotřeba pracovní kapaliny je 5 l/100 m2.
* 3 (-)

LINTUR® – vysoce účinný přípravek proti jednoletým a vytrvalým plevelům, jako je pcháč růžový, pcháč žlutý, pampeliška lékařská, brukvovitá aj. Díky systémovému působení LINTUR® lze použít na všechny typy travnatých trávníků, dokonce i proti přemnoženým plevelům. Dvě účinné látky, které se účinně doplňují. Riziko vzniku rezistence k droze u plevelů je minimální.

Základní informace

Technický list léku LINTUR, VDG
přidat odebrat

Aktivní složka: 659 g/kg dicamba to-ta (ve formě sodné soli)
41 g/kg triasulfuronu
Chemický stupeň: deriváty kyseliny benzoové, sulfonylmočovina
Třída nebezpečnosti: 3
Přípravný formulář: WDG (ve vodě dispergovatelné granule)
Doba použitelnosti: 3 let

Předpisy pro použití pro soukromé farmy
přidat odebrat

Travní trávníky (jednoleté a některé vytrvalé dvouděložné plevele, včetně těch odolných vůči jiným drogám).

Optimální aplikace LINTUR® v raných fázích vývoje plevele: bodlák – růžice, pampeliška – začátek vzhledu stopky.

Míra spotřeby léku, g / l vody Spotřeba pracovní kapaliny, l/m2 Škodlivý předmět Čekací doba (množství ošetření) Způsob zpracování
1,8 g / 5 l vody 5 l / 100 m2 Letničky a některé víceleté dvouděložné vč. odolná proti 2,4-D a 2M-4X, plevelům – (1) Postřik trávy v květnu – začátkem června na rostoucí plevel 3-4 dny po prvním sečení trávníku nebo koncem srpna – začátkem září 3-4 dny po dalším sečení.
Na ošetřených trávnících je zakázán pobyt osob a domácích zvířat po dobu 3 dnů
ČTĚTE VÍCE
Jaké druhy pštrosů existují?

přihláška
přidat odebrat

Na trávnících LINTUR® aplikuje se několik dní po sečení za suchého, slabého větru (do 5 m/s) počasí. Přítomnost rosy není povolena, proto, pokud je instalováno automatické zavlažování, je vypnuto nejméně 24 hodin před aplikací a zapnuto nejdříve dvě hodiny po ošetření lékem. Po zpracování sekejte nejdříve 2-3 dny.

Na obilných trávnících s příměsí dvouděložných trav (jetel, trávník “maurský”) použití herbicidu LINTUR® nepřijatelný!

Mechanismus účinku
přidat odebrat

Kombinovaný systémový herbicid listového (listového) a půdního účinku, určený na travní trávník proti jednoletým a vytrvalým dvouděložným plevelům.

Ideální pro podzimní a jarní použití.

LINTUR® optimální v raných fázích vývoje plevele: bodlák – růžice, pampeliška – začátek vzhledu stopky. Obecně je lék vhodný, protože LINTUR ® máte možnost používat po celou sezónu.

LINTUR® – systémové léčivo se dvěma účinnými látkami:

  • kyselina dicamba (ve formě sodné soli) – syntetický regulátor růstu, který narušuje buněčné dělení u plevelů;
  • triasulfuron – narušuje syntézu esenciálních aminokyselin, což vede k zastavení metabolických procesů v buňkách a odumírání plevelů.

Obě účinné látky pronikají do pletiv plevelné rostliny kořenovým systémem a listy. Výsledkem je zakrnění, žloutnutí a odumírání listů a stonků s následným odumíráním plevelů. Nápadné příznaky se objevují 5.–7. den a úplná smrt nastává 2–3 týdny po ošetření, v závislosti na druhu plevele a povětrnostních podmínkách.

Příprava roztoku pro postřik
přidat odebrat

Při přípravě roztoku, stejně jako při postřiku rostlin, je nutné používat osobní ochranné prostředky (montérky, boty, gumové rukavice, brýle, respirátor). Pracovní roztok se doporučuje připravit v samostatné speciální nádobě. Nádobu naplňte vodou asi do třetiny požadovaného objemu, přidejte pesticid podle doporučené rychlosti, míchejte do úplného rozpuštění. Poté do vzniklého tzv. matečného louhu dolijeme vodu na požadovaný objem a znovu promícháme. Nalijte již připravený pracovní roztok do rozprašovače. Při práci je nutné udržovat homogenní stav pracovního roztoku a pravidelně jej promíchávat. Připravený roztok spotřebujte do 2-3 hodin.